Một kỹ thuật mới được một nhà nghiên cứu từ trường Đại học bang Kansas phát triển sẽ giúp ước tính sự di chuyển của bò để xác định nguy cơ mắc bệnh của chúng. Caterina Scoglio – giáo sư kỹ thuật điện tử và máy tính, đồng tác giả của nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu tổng hợp từ Bộ Nông nghiệp Mỹ để ước tính chuyển động chi tiết của gia súc.


Những quan ngại riêng ở Mỹ đã ngăn chặn cán bộ thú y thu thập và chia sẻ dữ liệu đầy đủ về sự di chuyển của gia súc. Đánh giá rủi ro có độ chính xác cao hoặc dự đoán bệnh dịch lây lan phụ thuộc vào hiểu biết về cách gia súc di chuyển qua các trung tâm nước Mỹ. ”Chúng tôi có kế hoạch ứng phó với thảm họa, nhưng để biết nơi nào hoạt động hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh đòi hỏi các dữ liệu về sự di chuyển của gia súc”, Scoglio nói.

“Nghiên cứu này cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để ước tính di chuyển của gia súc từ các dữ liệu có sẵn”, Phillip Schumm – nhà di truyền học tại cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết. Schumm có bằng cử nhân và tiến sĩ về kỹ thuật điện từ trường Đại học bang Kansas. Tag: may thoi khi

Các nghiên cứu khác đã dự đoán sự di chuyển của gia súc giữa các quận, nhưng nghiên cứu này dự đoán các chuyển động trong các cơ sở của các các quận, chẳng hạn như từ một cơ sở chăn nuôi bò/bê nhỏ đến các trại nuôi vỗ béo ở hai quận khác nhau tại một khoảng cách cho trước hoặc từ cơ sở sản xuất này đến cơ sở sản xuất khác. Scoglio và các cộng tác viên đã chia các cơ sở thành chín loại sau đó áp đặt những rang buộc để nắm bắt quy trình của nông trại; chẳng hạn như, gia súc chuyển đến một cơ sở giết mổ di chuyển chỉ theo một hướng. Các tác giả ước tính các thông số dịch chuyển bằng cách giả định theo thông tin trong các bộ dữ liệu ràng buộc.

“Chúng tôi tạo ra một mạng lưới các dịch chuyển của gia súc theo cách này”, Scoglio nói. “Căn cứ vào điều này, chúng tôi sử dụng một mô hình dịch bệnh để đánh giá các kịch bản có thể xảy ra một đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng”.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ đáng kể của một bệnh xâm nhập vào hệ thống chăn nuôi bò Mỹ, nhưng cần phải tiếp tục khảo sát các mô hình dịch bệnh chính xác và các thông số chuyển động của vật nuôi. Tag: máy quạt nước nuôi tôm

Các nhà nghiên cứu khác cũng đang cố gắng để hiểu mối đe dọa đến hệ thống lương thực toàn cầu. Scoglio đang thực hiện một dự án khác với cộng tác viên của trường Đại học bang Kansas trong lĩnh vực y học chẩn đoán và bệnh lý học, kinh tế nông nghiệp và khoa học tâm lý để bổ sung thêm vào sự di chuyển qua xe tải đến mô hình này và thu thập nhiều dữ liệu hơn. Nhóm của Scoglio chia sẻ các tập dữ liệu có thể tải về được và các phương pháp trực tuyến trong một nỗ lực để lôi cuốn những người khác xây dựng nghiên cứu. Tag: may quat nuoc

“Các dữ liệu càng tốt thì chúng ta càng biết rõ hơn và có thể bảo vệ tốt hơn ngành chăn nuôi bò thịt”, Scoglio nói.

Nguồn: 2lua.vn/article/nghien-cuu-su-di-chuyen-cua-gia-suc-lam-sang-to-nguy-co-mac-benh-5c887d53425cc54e1dd0b575.html