Tường mới, tường cũ đều được chống thấm như đoạn trên đã trình bày. Tường xây lại ở vị trí tiếp giáp giữa hai nhà nên chống thấm bên ngoài tường. Khi xây mỗi hàng gạch, cần làm chống thấm luôn, sau đó trát. Việc chống thấm từ bên ngoài sẽ đem lại sự yên tâm cao hơn vì toàn bộ tường đều được bảo vệ, thay vì 1 nửa phía trong.

Thông thường thì vật liệu chống thấm 2 thành phần gốc xi măng và polymer là hoàn hảo nhất đối với các loại bể có chứa nước. Các loại vật liệu gốc dầu là không phù hợp vì nó kỵ nước, gây phân tách lớp, suy yếu kết dính.Xem thêm các sản phẩm chống thấm của chúng tôi tại https://vatlieuchongtham247.com/
Đối với lớp cốt tường, việc chống thấm được thực hiện bằng cách tạo màng chống thấm bên ngoài lớp gạch. Phương pháp chống thấm này chỉ áp dụng đối với vật liệu chống thấm 2 thành phần gốc xi măng & polyme. Màng chống thấm từ vật liệu này là màng gốc polyme rất bền. Gốc xi măng của vật liệu chống thấm 2 thành phần có khả năng bám dính hoàn hảo.
Xem thêm các sản phẩm chống thấm của chúng tôi tại https://vatlieuchongtham247.com/leaf...am-goc-xi-mang

Lớp ngoài cùng của tường: Sử dụng sơn chống thấm, đây là phương án cho chất lượng thấp nhất và không bảo vệ được tường. Ngoài ra nếu lớp vữa trát tường không trộn TKA Latex, có thể quét Latex bên ngoài tường như sơn lót. Một số công trình người ta dùng cả Membrane để quét, mặc dù xấu và không đảm bảo chống thấm.

Xem thêm các sản phẩm chống thấm của chúng tôi tại https://vatlieuchongtham247.com/hype...urethane-bitum

Việc chống thấm bên ngoài tường có thể sử dụng kết hợp nếu thích. Tuy nhiên không cần thiết nếu đã chống thấm cho lớp cốt và thịt của tường.
Việc kết hợp tới 3 biện pháp chống thấm tường (tạo màng trên cốt, phụ gia cho vữa trát, sơn ngoài) sẽ đem lại khả năng chống thấm hoàn hảo. Không gì có thể chống lại được. Trừ khi có hiện tượng sụt lút địa chất quá mức. Điều này có thể giảm thiểu bằng cách sử dụng màng chống thấm 2 thành phần đàn hồi cao Plus. Những vết nứt thông thường sẽ nằm trong khả năng chịu đựng của lớp màng đàn hồi này.