Công ty xử lý chất thải công nghiệp Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở phân phối công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy nan của 3/14 cơ sở cung cấp là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn nguy hại đã được các cơ sở chế tạo thu gom, phân loại và đưa cơ quan môi trường xử lý hoặc để trong tổ chức chưa xử lý và bán như người sử dung chế tạo ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn gian nguy chưa thực sự đúng lao lý vì ko phải cơ quan hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có công dụng xử lý chất thải rắn nguy hại.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở chế tạo công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở phân phối công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc trưng là chất thải rắn nguy khốn phát sinh trên địa bàn 5 huyện này hiện tại không đáng kể.


Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một vài cơ sở phân phối cho thấy hầu hết các cơ sở sản xuất chưa nhận thức toàn bộ việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải gian nguy. Các cơ sở cung ứng để lẫn chất thải nguy nan với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có những cơ sở sản xuất liên doanh lớn như công sở Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng sử dụng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các tổ chức môi trường và cái này thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở phân phối tuy đã sử dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở cung ứng đều tự mình chôn lấp ngay trong đại lý, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các tập đoàn môi trường và dịch vụ thu gom, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp


Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều công ty cái này môi trường và thu gom chất thải tác động, hầu hết là các tập đoàn từ Hà Nội và Vĩnh Phúc. Ngoài các tổ chức môi trường lớn có công dụng và Giấy phép xử lý chất thải rắn nguy nan (như cơ quan Môi trường thị trấn Hà Nội, cơ quan Môi trường đô thị Đông Anh), còn các tập đoàn tư nhân và cổ phần khác chỉ có Giấy phép buôn bán thu gom, tái chế, chuyên chở mà không có Giấy phép xử lý chất thải nguy hiểm. hiện tại, Vĩnh Phúc chỉ có khu chôn lấp chất thải rắn tập trung ở chân núi Bông (thuộc thị trấn Vĩnh Yên) được ngoại hình và hoạt động chính yếu phục vụ việc chôn lấp rác thải sinh hoạt, chưa có khu xử lý chất thải nguy nan và kho chứa đủ tiêu chuẩn để lưu giữ các chất thải trước khi xử lý; bởi thế việc quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy nan nếu như không được định hướng xử lý ngay tại các cơ sở cung cấp sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đây là nguồn ô nhiễm môi trường so với đất, nước và sức khoẻ đồng đội; đây cũng là một việc bức xúc làm ảnh hưởng đến khả năng lớn mạnh bền vững của tỉnh.Tình trạng thu gom, xử lý chất thải nguy khốn của ngành chế tạo công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện tại còn nhiều bất cập. Mong rằng, các tập đoàn tính năng sẽ quản lý chặt hơn nữa tình trạng phát thải chất thải nói chung và chất thải rắn nguy khốn nói riêng của các cơ sở cung cấp công nghiệp trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm Vĩnh Phúc có được nền kinh tế – xã hội lớn mạnh một cách bền vững.

Số liệu trong bài dựa theo Báo cáo “Điều tra toàn bộ nguồn và lượng thải chất thải nguy khốn trong các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” do Trung tâm Địa Môi trường và cơ quan Lãnh thổ Việt Nam hực hiện. báo giá xử lý chất thải nguy hại